091.9955.991

Hỗ trợ nhanh

  Hỗ Trợ 24/7

  091.9955.991

  0916.000.339 

  0916.000724

Bánh Dẻo 180GR
99_Dẻo sầu riêng 0 trứng
Mã Sản Phẩm: 99
Giá: 52,000 VNĐ
96_Bánh dẻo đậu xanh 0 trứng
Mã Sản Phẩm: 96
Giá: 52,000 VNĐ
93_Bánh dẻo đậu xanh 1 trứng
Mã Sản Phẩm: 93
Giá: 57,000 VNĐ
92_Bánh dẻo hạt sen 1 trứng
Mã Sản Phẩm: 92
Giá: 57,000 VNĐ
91_Bánh dẻo thập cẩm 1 trứng
Mã Sản Phẩm: 91
Giá: 67,000 VNĐ
95_Bánh dẻo hạt sen 0 trứng
Mã Sản Phẩm: 95
Giá: 52,000 VNĐ
Bánh Dẻo 230GR
81_Dẻo Jambon Lạp xưởng 1 trứng
Mã Sản Phẩm: 81
Giá: 90,000 VNĐ
82_Dẻo Hạt Sen Hạt dưa 1 trứng
Mã Sản Phẩm: 82
Giá: 75,000 VNĐ
83_Dẻo Đậu Xanh Hạt dưa 1 trứng
Mã Sản Phẩm: 83
Giá: 75,000 VNĐ
85_Dẻo Hạt Sen Hạt dưa 0 trứng
Mã Sản Phẩm: 85
Giá: 68,000 VNĐ
86_Dẻo Đậu Xanh Hạt dưa 0 trứng
Mã Sản Phẩm: 86
Giá: 68,000 VNĐ
89_Dẻo Sầu Riêng Hạt Sen 0 trứng
Mã Sản Phẩm: 89
Giá: 68,000 VNĐ
84_Dẻo Sữa Dừa Hạt dưa 1 trứng
Mã Sản Phẩm: 84
Giá: 75,000 VNĐ
Bánh Nướng 230GR
Trà Tân Cương
Trà Xanh Thái Nguyên
Mã Sản Phẩm: hop3
Giá: 64,000 VNĐ
Trà Hoa Lài
Mã Sản Phẩm: hop05
Giá: 46,000 VNĐ
Trà Xanh Thái Nguyên Đặc Biệt
Mã Sản Phẩm: hop04
Giá: 99,000 VNĐ
Trà móc câu Tân Cương Thái Nguyên
Mã Sản Phẩm: hop01
Giá: 45,000 VNĐ
Combo Kinh Đô
BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ COMBO_KĐ130
Mã Sản Phẩm: CBO_KĐ130
Giá: 104,000 VNĐ
BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ COMBO_KĐ118
Mã Sản Phẩm: CBO_KĐ118
Giá: 136,000 VNĐ
BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ COMBO_KĐ125
Mã Sản Phẩm: CBO_KĐ125
Giá: 134,000 VNĐ
BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ COMBO_KĐ129
Mã Sản Phẩm: CBO_KĐ129
Giá: 114,000 VNĐ
BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ COMBO_KĐ128
Mã Sản Phẩm: CBO_KĐ128
Giá: 121,000 VNĐ
BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ COMBO_KĐ127
Mã Sản Phẩm: CBO_KĐ127
Giá: 129,000 VNĐ
BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ COMBO_KĐ126
Mã Sản Phẩm: CBO_KĐ126
Giá: 129,000 VNĐ
BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ COMBO_KĐ123
Mã Sản Phẩm: CBO_KĐ123
Giá: 121,000 VNĐ
BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ COMBO_KĐ119
Mã Sản Phẩm: CBO_KĐ119
Giá: 141,000 VNĐ
BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ COMBO_KĐ116
Mã Sản Phẩm: CBO_KĐ116
Giá: 141,000 VNĐ
BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ COMBO_KĐ114
Mã Sản Phẩm: CBO_KĐ114
Giá: 144,000 VNĐ
BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ COMBO_KĐ113
Mã Sản Phẩm: CBO_KĐ113
Giá: 149,000 VNĐ
BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ COMBO_KĐ112
Mã Sản Phẩm: CBO_KĐ112
Giá: 173,000 VNĐ
BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ COMBO_KĐ111
Mã Sản Phẩm: CBO_KĐ111
Giá: 173,000 VNĐ
BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ COMBO_KĐ110
Mã Sản Phẩm: CBO_KĐ110
Giá: 193,000 VNĐ
BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ COMBO_KĐ109
Mã Sản Phẩm: CBO_KĐ109
Giá: 196,000 VNĐ
BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ COMBO_KĐ108
Mã Sản Phẩm: CBO_KĐ108
Giá: 190,000 VNĐ
BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ COMBO_KĐ107
Mã Sản Phẩm: CBO_KĐ107
Giá: 200,000 VNĐ
Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ24
Mã Sản Phẩm: KĐ24
Giá: 229,000 VNĐ
Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ23
Mã Sản Phẩm: KĐ23
Giá: 238,000 VNĐ
Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ22
Mã Sản Phẩm: KĐ22
Giá: 253,000 VNĐ
Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ21
Mã Sản Phẩm: KĐ21
Giá: 247,000 VNĐ
Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ20
Mã Sản Phẩm: KĐ20
Giá: 255,000 VNĐ
Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ19
Mã Sản Phẩm: KĐ19
Giá: 266,000 VNĐ
Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ18
Mã Sản Phẩm: KĐ18
Giá: 262,000 VNĐ
Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ17
Mã Sản Phẩm: KĐ17
Giá: 267,000 VNĐ
Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ16
Mã Sản Phẩm: KĐ16
Giá: 271,000 VNĐ
Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ15
Mã Sản Phẩm: KĐ15
Giá: 274,000 VNĐ
Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ14
Mã Sản Phẩm: KĐ14
Giá: 277,000 VNĐ
Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ13
Mã Sản Phẩm: KĐ13
Giá: 298,000 VNĐ
Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ06
Mã Sản Phẩm: KĐ06
Giá: 417,000 VNĐ
Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ05
Mã Sản Phẩm: KĐ05
Giá: 432,000 VNĐ
Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ04
Mã Sản Phẩm: KĐ04
Giá: 449,000 VNĐ
Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ03
Mã Sản Phẩm: KĐ03
Giá: 459,000 VNĐ
Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ02
Mã Sản Phẩm: KĐ02
Giá: 504,000 VNĐ
Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ01
Mã Sản Phẩm: KĐ01
Giá: 548,000 VNĐ
Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ07
Mã Sản Phẩm: KĐ07
Giá: 485,000 VNĐ
Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ08
Mã Sản Phẩm: KĐ08
Giá: 445,000 VNĐ
Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ09
Mã Sản Phẩm: KĐ09
Giá: 412,000 VNĐ
Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ10
Mã Sản Phẩm: KĐ10
Giá: 400,000 VNĐ
Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ11
Mã Sản Phẩm: KĐ11
Giá: 390,000 VNĐ
Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ12
Mã Sản Phẩm: KĐ12
Giá: 385,000 VNĐ
BÁNH THƯỢNG HẠNG
THU3H_Hộp bánh trung thu 3 bánh – Hồng
Mã Sản Phẩm: THU3H
Giá: 250,000 VNĐ
THU3X_Hộp bánh trung thu 3 bánh - Xanh
Mã Sản Phẩm: THU3X
Giá: 250,000 VNĐ
THU6H_Hộp bánh trung thu 6 bánh – Hồng
Mã Sản Phẩm: THU6H
Giá: 450,000 VNĐ
THU6X_Hộp bánh trung thu 6 bánh - Xanh
Mã Sản Phẩm: THU6X
Giá: 450,000 VNĐ
Black & Gold ( 4 BÁNH X 160G + 1 HỘP TRÀ )
Mã Sản Phẩm: G4
Giá: 1,500,000 VNĐ
Black & gold ( 6 bánh X 160G + 1 hộp trà)
Mã Sản Phẩm: G6
Giá: 3,000,000 VNĐ
Black - Gold hộp sơn mài
Mã Sản Phẩm: GSM
Giá: 4,500,000 VNĐ
Black & Gold ( 2 bánh X 160G + 1 hộp trà)
Mã Sản Phẩm: G2
Giá: 600,000 VNĐ
Cô tiên 2: Jambon bát bửu tôm càng
Mã Sản Phẩm: CT2
Giá: 660,000 VNĐ
Cô Tiên 1: Thập cẩm gà quay xá xíu
Mã Sản Phẩm: CT1
Giá: 640,000 VNĐ
Bát Tiên Thượng Nguyệt
Mã Sản Phẩm: ĐB3
Giá: 590,000 VNĐ
Đại Phát Vinh Hoa
Mã Sản Phẩm: ĐB2
Giá: 2,050,000 VNĐ
NƯỚNG 800GR
24_Gà quay sốt X.O 4 trứng
Mã Sản Phẩm: 24
Giá: 390,000 VNĐ
B4_Bào Ngư 4 Trứng
Mã Sản Phẩm: B4
Giá: 480,000 VNĐ
34_Jambon xá xíu 4 trứng
Mã Sản Phẩm: 34
Giá: 370,000 VNĐ
44_Lạp xưởng ngũ hạt 4 trứng
Mã Sản Phẩm: 44
Giá: 330,000 VNĐ
64_Đậu xanh hạt dưa 4 trứng
Mã Sản Phẩm: 64
Giá: 310,000 VNĐ
NƯỚNG 150GR
60_Đậu xanh 0 trứng
Mã Sản Phẩm: 60
Giá: 56,000 VNĐ
R1_Đậu đỏ 1 trứng
Mã Sản Phẩm: R1
Giá: 61,000 VNĐ
M1_Khoai môn 1 trứng
Mã Sản Phẩm: M1
Giá: 61,000 VNĐ
71_Sữa dừa 1 trứng
Mã Sản Phẩm: 71
Giá: 61,000 VNĐ
61_Đậu xanh 1 trứng
Mã Sản Phẩm: 61
Giá: 61,000 VNĐ
T1_Hạt sen trà xanh 1 trứng
Mã Sản Phẩm: T1
Giá: 64,000 VNĐ
40_Thập cẩm lạp xưởng 0 trứng
Mã Sản Phẩm: 40
Giá: 67,000 VNĐ
SR1_Sầu riêng 1 trứng
Mã Sản Phẩm: SR1
Giá: 64,000 VNĐ
L1_Đậu xanh lá dứa 1 trứng
Mã Sản Phẩm: L1
Giá: 64,000 VNĐ
51_Hạt sen 1 trứng
Mã Sản Phẩm: 51
Giá: 64,000 VNĐ
41_Thập cẩm lạp xưởng 1 trứng
Mã Sản Phẩm: 41
Giá: 72,000 VNĐ
31_Thập cẩm jambon 1 trứng
Mã Sản Phẩm: 31
Giá: 72,000 VNĐ
21_Gà quay jambon (1 trứng)
Mã Sản Phẩm: 21
Giá: 77,000 VNĐ
Hạt sen 1 trứng 150gr
Mã Sản Phẩm: 1
Giá: 53,000 VNĐ
Đậu Xanh 1 Trứng 150gr
Mã Sản Phẩm: 3
Giá: 52,000 VNĐ
Đậu Xanh Lá Dứa 150gr
Mã Sản Phẩm: 3D
Giá: 53,000 VNĐ
Khoai môn hạnh đào 1 trứng 150g
Mã Sản Phẩm: 7
Giá: 53,000 VNĐ
Sữa dừa hạt dưa 1 trứng 150g
Mã Sản Phẩm: 9
Giá: 52,000 VNĐ
Cà Phê 1 Trứng 150gr
Mã Sản Phẩm: 11
Giá: 53,000 VNĐ
Đậu Đỏ 1 Trứng 150gr
Mã Sản Phẩm: 13
Giá: 54,000 VNĐ
Dừa Sầu Riêng 1 Trứng 150gr
Mã Sản Phẩm: 9A
Giá: 53,000 VNĐ
Ngũ Nhân 1 Trứng 150gr
Mã Sản Phẩm: 51
Giá: 59,000 VNĐ
Thập Cẩm lập Xưởng 1 trứng 150gr
Mã Sản Phẩm: 61
Giá: 62,000 VNĐ
Jambon Bát Bửu 1 Trứng 150gr
Mã Sản Phẩm: 71
Giá: 65,000 VNĐ
Thập cẩm gà quay Jambon 1 trứng 150g
Mã Sản Phẩm: 81
Giá: 68,000 VNĐ
Vi Cá gà quay 1 trứng 150gr
Mã Sản Phẩm: 91
Giá: 78,000 VNĐ
CT1_Custard 1 trứng
Mã Sản Phẩm: CT1
Giá: 63,000 VNĐ
Bánh Chay
Dừa Sầu Riêng Chay 0 trứng 300gr
Mã Sản Phẩm: DSRC300
Giá: 95,000 VNĐ
Dẻo Thập cẩm Chay 300gr
Mã Sản Phẩm: DTCC300
Giá: 85,000 VNĐ
Dẻo Đậu Xanh Sen Chay 200gr
Mã Sản Phẩm: DĐX200
Giá: 60,000 VNĐ
Dẻo Đậu Xanh Sen Chay 300gr
Mã Sản Phẩm: DĐX300
Giá: 75,000 VNĐ
Thập Cẩm Chay 300gr
Mã Sản Phẩm: TCC300
Giá: 120,000 VNĐ
Bánh Pía chay - Khoai Môn Sầu Riêng
Mã Sản Phẩm: chaymon
Giá: 45,000 VNĐ
Bánh Pía chay - Đậu xanh Sầu Riêng
Mã Sản Phẩm: chaydau
Giá: 45,000 VNĐ
XDX_Đậu xanh hạnh nhân 0 trứng
Mã Sản Phẩm: XDX
Giá: 65,000 VNĐ
XMD_Mè đen hạt dưa 0 trứng
Mã Sản Phẩm: XMD
Giá: 65,000 VNĐ
XTX_Trà xanh Hạt Macadia 0 trứng
Mã Sản Phẩm: XTX
Giá: 65,000 VNĐ
SXH_Hạt dẻ hạt Chia
Mã Sản Phẩm: XHS
Giá: 65,000 VNĐ
foot msg1
foot msg2
foot msg3
Liên hệ

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MINH PHƯỚC.

Địa chỉ:11/31 Nguyễn Thái Sơn, phường 3, Quận Gò Vấp. TP HỒ CHÍN MINH

 

DĐ: 0916 000 339 - Hotline: 091.9955.991

Email: tmphuocvn@gmail.com

Website: banhtrungthusivale.com

website: http://banhtrungthu-kinhdo.vn/

 

1
Bạn cần hỗ trợ?